De wind eronder

Magazine cover

De wind eronder

Meer weten?

brabant.nl

j

Meer weten?

brabant.nl

k

Windsafari's
Voor alle omwonenden en andere belang-
hebbenden zijn er begin juli zogeheten
windsafari’s. Bij een windsafari gaan
de deelnemers op bezoek bij een wind-
molen om zelf te ervaren welke impact
een windmolen heeft aan geluid,
slagschaduw, uitzicht en meer.

De jaaropbrengst van een windmolen
is afhankelijk van de ontwikkelaar, de
financierings constructie, het aantal
deelnemers in de energiecoöperatie
en de omvang van het windpark.

DE JAARLIJKSE
OPBRENGST

Terug

Terug

WINDMOLEN
WEETJES

WINDMOLEN
WEETJES

De jaarlijkse opbrengst

Lees meer

De jaarlijkse opbrengst

Lees meer

en ontvangen daar dividend
of rente over.
In de 2e variant bouwt een projectontwikkelaar bijvoor-
beeld 4 windmolens en
schenkt daarvan 1 molen aan
een daartoe opgerichte lokale
stichting. De opbrengst van die windmolen zet de stichting in
voor maatschappelijke doelen.
Bijvoorbeeld voor zonnepanelen
op het dak van een sportkantine
of het stimuleren van woning-
isolatie. De stichting zorgt
ervoor dat het geld goed wordt besteed. Dus moet het een solide organisatie zijn met voldoende deskundigheid en capaciteit.”

“Variant 1: een windprojectont-
wikkelaar bouwt en exploiteert
een windmolen. Een windmolen
van 3 MW kost circa € 4 miljoen.
De ontwikkelaar bouwt de wind-
molen met eigen geld en van
het Rijk ontvangt hij subsidie
voor elke opgewekte kWh.
Omwonenden krijgen van de
ontwikkelaar een stukje deel-
name in het project. Zij mogen
aandelen of obligaties kopen

“Er zijn verschillende manie-
ren om deel te nemen in een
windmolen”, stelt Marc van
de Ven, projectmanager bij
de provincie Noord-Brabant.

DEELNEMEN IN EEN
WINDMOLEN

Terug

Terug

Deelnemen in
een windmolen

Lees meer

Lees meer

Deelnemen in
een windmolen

Meeprofiteren van windmolens
Bijzonder is vooral dat omwonen-
den kunnen meedoen en mee-
profiteren van de komst van de
windmolens. De 4 betrokken
gemeenten onderzoeken op
dit moment welke vorm de
participatie kan krijgen.

Een van de plannen is om langs
de snelweg A16 tussen de
Moerdijkbrug en grensovergang Hazeldonk een aantal windmolens
extra te bouwen. Het gaat om
een strook van 30 kilometer
langs de A16, waar voor 100 MW
aan molens komt te staan. Dat
betekent wellicht zo’n 35 tot 40
windmolens, afhankelijk van de
capaciteit per molen.

Dat betekent niet alleen meer
windmolens. Ook andere
vormen van alternatieve
energieopwekking nemen dan
toe: energie van de zon, uit
biomassa of uit de aarde.
Om dit te bereiken werkt de
provincie samen met duur-
zame initiatieven in Brabant
en investeert de provincie zelf
bovendien € 30 miljoen.

Gedeputeerde Anne-Marie
Spierings schrijft in het
Uitvoeringsprogramma Energie
dat de provincie de komende
5,5 jaar de hoeveelheid duur-
zaam opgewekte energie fors
wil verhogen. Van 170 MW nu
naar 470 MW eind 2020.

ALTERNATIEVE
ENERGIEOPWEKKING

Terug

Terug

Alternatieve
energieopwekking

Lees meer

Lees meer

Alternatieve
energieopwekking

Samen met zijn broer en zus heeft hij 14 jaar geleden
5 windmolens laten plaatsen. “De investering van € 15
miljoen hadden we na ongeveer 10 jaar terugverdiend.
Sindsdien verkopen wij onze groene stroom via de
Windunie en maken we winst. Alhoewel: "nu is er net
een versnellingsbak kapot gegaan. Die moet worden gerepareerd, wat ongeveer € 120.000 kost. Dat moet je
niet te vaak hebben.”

‘Mooi gezicht’
“Zeker, de belangrijkste reden om de molens te plaatsen
was een financiële”, zegt Rommens. “Maar ik houd ook
van groene stroom en vind duurzaamheid belangrijk. Als
ik nu boven op de windmolen sta, zie ik in mijn omgeving
misschien wel 60 windmolens. Een mooi gezicht.”

Agrariër Wim Rommens uit Etten-Leur was zo’n
beetje de eerste in West-Brabant die een wind-
molen liet bouwen.

‘IK VIND DUURZAAMHEID
BELANGRIJK’

Terug

Terug

Milieu

Lees meer

Lees meer

Wie om zich heen kijkt, ziet steeds meer windmolens
in Brabant. En dat gaan er de komende jaren nog
meer worden. Want onze energievoorziening wordt
duurzamer. Brabant heeft de ambitie om in
2050 energieneutraal zijn. Omwonenden kunnen
meepraten over én profiteren van windmolens.

ERONDER

Milieu

Windmolens zullen in de toekomst beter en vooral efficiënter zijn en dus meer energie opleveren.

Wist u dat de optimale opbrengst van
een windmolen ligt bij windkracht 6?

De windmolens langs de A16 zullen straks aan zo'n 60.000 huishoudens energie leveren.

Met een windmolen van de huidige generatie kun je gemiddeld rond 2.000 huishoudens van stroom voorzien.

0

0

0

0

0

0

0

0

x

x

www.brabant.nl/windenergieA16

http://www.wasven.nl/

Brabant Magazine 23 | Themajaren

Brabant Magazine 23 | Sportagenda

Technology by MagStream Real Time Publishing